XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Miejsce: online
W tym roku ogólnopolskie obchody organizuje diecezja warszawsko-praska • PROGRAM

PROGRAM  XXIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Miejsce obchodów: Diecezja Warszawsko-Praska.

17 stycznia 2021 r. godz. 10.00 – Modlitwa na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie z udziałem rabina Michaela Schudricha, biskupa Romualda Kamińskiego oraz biskupa Rafała Markowskiego.

17 stycznia 2021 r. g. 16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego – ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej. Komentarze do pierwszego czytania z Pwt 30, 15-20: ze strony żydowskiej rabin Stas Wojciechowicz, ze strony katolickiej prof. Jan
Grosfeld.

17 stycznia 2021 r. godz. 17.00Koncert pod tytułem „Dla moich braci i sióstr” (parafraza Ps. 122,8) w wykonaniu zespołu Symchy Kellera

19 stycznia 2021 r. godz. 12.00Sympozjum poświęcone hasłu Dnia Judaizmu: Życie i śmierć, „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Prelegenci:
• Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce, tytuł wystąpienia: „Życie i śmierć w
tradycji żydowskiej na czas pandemii”,
• prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman – pracownik naukowy WUM, tytuł wystąpienia:
„Sens walki z umieraniem – perspektywa lekarza”
• ks. dr hab. B. Adamczewski – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „Życie i
śmierć u początków Tory”
• dr hab. Barbara Strzałkowska – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „I w życiu
więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). Chrześcijańska refleksja doby pandemii”.