Katecheza dla kandydatów do bierzmowania ze szkół średnich

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkanie dla kandydatów o godz. 16:30.