Modlitwa przy masowym grobie Żydów z getta warszawskiego

Modlitwą przy masowym grobie Żydów z getta warszawskiego rozpoczęły się 17 stycznia obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Na stołecznym cmentarzu żydowskim modlił się przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski, naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz przedstawiciele obu społeczności.

Modlitwa odmówiona została – jak powiedział ks. dr Andrzej Tulej, przewodniczący komitetu organizacyjne XXI Dnia Judaizmu – “w intencji wszystkich żydów, którzy umarli w sposób naturalny; żydów, którzy ponieśli śmierć męczeńską; żydów, którzy zginęli podczas Szoah; żydów, którzy padli ofiarą w getcie warszawskim”.

Cmentarz żydowski na Woli został założony w 1806 roku za okopami granicznymi Warszawy, których przebieg do dzisiaj wyznacza ulica Okopowa. Jest jedną z największych tego typu nekropolii na świecie (zajmuje powierzchnię 33,4 hektara).

Spoczywa tu ponad 200 tysięcy osób: przywódców duchowych, działaczy politycznych, twórców kultury żydowskiej, osób zasłużonych dla polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego, tysiące bezimiennych ofiar getta, wiele pokoleń warszawskich Żydów. To jedyny w stolicy cmentarz, na którym wciąż odbywają się pochówki.

Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1973 roku i został objęty opieką Urzędu Konserwatorskiego m. st. Warszawy. Właścicielem cmentarza jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

KAI