XXI Dzień Judaizmu: Liturgia Słowa w archikatedrze warszawskiej

Najważniejszym wydarzeniem XXI Dnia Judaizmu była Liturgia Słowa, której 17 stycznia przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz •.Uczestnicy nabożeństwa w archikatedrze warszawskiej wysłuchali dwóch komentarzy do czytań biblijnych: katolickiego i żydowskiego

Historia społeczności żydowskiej w Warszawie

Dziś w Warszawie odbywają cię centralne obchody 21. Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce • Warszawa - zarówno ta sprzed 1914 r. jak i międzywojenna - była światową stolicą kultury diaspory żydowskiej • Żydzi stanowili ok. 30 proc. mieszkańców miasta

Modlitwa przy masowym grobie Żydów z getta warszawskiego

Modlitwą przy masowym grobie Żydów z getta warszawskiego rozpoczęły się 17 stycznia obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Na stołecznym cmentarzu żydowskim modlił się przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski, naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz przedstawiciele obu społeczności.

Dziś XXI Dzień Judaizmu. Centralne obchody w Warszawie

Modlitwa przy grobie Żydów z getta warszawskiego, sympozjum nt. rozumienia pokoju przez chrześcijan i Żydów oraz liturgia Słowa w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza złożą się dziś na obchody XXI Dnia Judaizmu. Przypominamy program zaplanowanych z tej okazji wydarzeń

XXI Dzień Judaizmu. Nagranie wideo z konferencji prasowej

"Dzień Judaizmu jest obchodzony w Kościele, żeby więcej dowiedzieć się czym jest judaizm, Stary Testament" - przypomniał kard. Kazimierz Nycz • Bp Rafał Markowski dodał, że jest to też okazja by poznać wzajemnie siebie i swoje widzenie świata • "Poznać drugiego człowieka, który nawet jeśli różni się od nas światopoglądem - nie pozostaje człowiekiem obcym"

Bp Rafał Markowski w rozmowie przed XXI Dniem Judaizmu: „Bez dialogu żyjemy w poczuciu pewnej obcości”

Pod hasłem "Pokój! Pokój dalekim i bliskim" Warszawie w dniach 16-21 stycznia odbędą się centralne obchody Dnia Judaizmu • W tym roku ich organizatorem jest Archidiecezja Warszawska • Bp Markowski w wywiadzie zwraca uwagę, iż Dzień Judaizmu ma charakter edukacyjny, jest okazją by - jak mówi - "zauważyć swoją inność, ale nie pozostać obcymi" • Podkreśla, że pokój jest wartością, która jest wyzwaniem zarówno dla wyznawców judaizmu jak i chrześcijan

„Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm”. W Warszawie odbyły się warsztaty dla dziennikarzy nt. relacji katolicko-żydowskich

Ponad 30 osób wzięło udział 10 stycznia w warsztatach dla dziennikarzy nt. judaizmu i relacji katolicko-żydowskich • Wykłady poprowadzili m.in. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski oraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik • Organizatorem warsztatów były: Katolicka Agencja Informacyjn i Laboratorium "Więzi"

Słowo Przewodniczącego Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem na XXI Dzień Judaizmu

W obliczu zagrożeń pokoju, jakie niesie współczesny świat podzielony konfliktami i wstrząsany zbrojnym terrorem, wyznawcy judaizmu i chrześcijanie powinni stać się świadkami prawdy, że tylko Bóg jest źródłem prawdziwego pokoju – pisze bp Rafał Markowski • Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem wystosował specjalne przesłanie na XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim • W tym roku centralne obchody odbędą się w Warszawie
Wydarzenia