XXI Dzień Judaizmu: modlitwa na cmentarzu żydowskim

Miejsce: Cmentarz Żydowski, ul. Okopowa 49/51
Przy grobie masowym Żydów z getta warszawskiego zostanie odmówiony Psalm 130 w języku hebrajskim i polskim