Aktualności

17 stycznia – XXI Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce. Archidiecezja Warszawska gospodarzem centralnych obchodów

Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze pod przewodnictwem kard. Nycza ♦ Tego dnia chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego ♦ Hasłem obchodów słowa z księgi Izajasza: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57,19)”